Disclaimer

Stichting Hilversum Marketing (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel), verleent je hierbij toegang tot webshoplivehilversum.com, hierna te noemen: “Website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Stichting Hilversum Marketing en derden zijn aangeleverd.

Stichting Hilversum Marketing behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Stichting Hilversum Marketing behoudt zich het recht op eindredactie van de gehele Website.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Stichting Hilversum Marketing geen zeggenschap heeft. Stichting Hilversum Marketing geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Citmarketing Hilversum de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Stichting Hilversum Marketing en haar licentiegevers.